CHUYỂN KHOẢN:

  • Chủ tài khoản: Cao Thị Ngọc Hà
  • Số tài khoản: 0021000614062 tại Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Hà Nội- PGD Nguyễn Chánh

CHUYỂN KHOẢN:

  • Chủ tài khoản: Cao Thị Ngọc Hà
  • Số tài khoản: 1400205297660 tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Thăng Long
  • Thanh toán bằng thẻ: Chúng tôi chấp nhận thanh toán thẻ Nội địa, Visa và Maste
  • Thanh toàn qua dịch vụ Nhờ thu hộ (COD)